Ράφτινγκ στον Κοιλιάρη

Κι όμως... κάναμε rafting και στην Κρήτη, Ιανουάριος 2007.