Γερμανία

Δύο διαδοχικά ταξίδια για παραλαβή οχημάτων και επιστροφή στην Ελλάδα to 2005. Φωτογραφίες από Bitburg, Würzburg, Wörgl.