Βουλγαρία

Επαγγελματικό ταξίδι στη Βουλγαρία τον Φεβρουάριο 2003. Φωτογραφίες από Σόφια, Βέλικο Τούρνοβο και Αρμπανάσι.